Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1004
Title: Nhận diện năng lực động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Other Titles: Identification of the Dynamic Capabilities of Viett el
Authors: Bùi, Quang Tuyến
Keywords: Chiến lược kinh doanh;lợi thế cạnh tranh;năng lực động;Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: tr. 11-21
Series/Report no.: Tập 31, Số 1;
Abstract: Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) là tập đoàn lớn nhất Việt Nam. Mạng di động của doanh nghiệp này có tốc độ phát triển nhanh thuộc top 30 nhà khai thác có lượng thuê bao di động nhiều nhất trên thế giới. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thành công của Viettel, trong đó năng lực lãnh đạo và quản lý đóng vai trò quyết định thể hiện ở việc nhận diện và phát huy năng lực động của doanh nghiệp. Bài viết đề cập đến một lý thuyết còn khá mới mẻ tại Việt Nam, đó là “Năng lực động doanh nghiệp”, đem đến một cách tiếp cận mới nhằm tạo dựng, phát huy và khai thác lợi thế tiềm ẩn của doanh nghiệp. Bằng việc nghiên cứu các công trình khoa học nước ngoài, bài viết nêu những khái niệm cơ bản về năng lực động, những nhân tố cấu thành và nội hàm của năng lực động. Với phương pháp nghiên cứu định tính, bài viết nhận diện năng lực động thông qua thực tiễn phát triển của Viettel, qua đó đối chiếu với khung lý thuyết và đúc rút trên góc độ khoa học hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1004
ISSN: 0866-8612
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 209.71 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.