Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1009
Title: Noam Chomsky: Con người của những ý tưởng và những lí tưởng vĩ đại
Authors: Hoang Van, Van
Keywords: Ý tưởng;lí tưởng;cuộc cách mạng Chomsky;ngữ pháp cải biến - tạo sinh;chủ nghĩa hành vi;hoạt động chính trị;phê bình chính trị
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Series/Report no.: Tập 31, Số1 (2015) 59-71;
Abstract: Bài viết này dự định tìm hiểu một vài phần nhỏ của sự nghiệp học thuật và chính trị đồ sộ của học giả nổi tiếng người Mĩ Noam Chomsky. Bài viết gồm ba phần. Phần một trình bày sơ lược về Chomsky và những thành tựu làm nên cuộc cách mạng trong ngôn ngữ học của ông. Phần hai thảo luận những hoạt động chính trị và phê bình chính trị của ông trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc dưới mọi hình thức nhằm phục vụ cho sự tiến bộ của nhân loại, trong mối liên hệ đặc biệt tới quan điểm và hoạt động tích cực của ông chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam. Phần ba đưa ra một số nhận xét kết luận về những thành tựu khoa học và chính trị vĩ đại của Chomsky và giải thích tại sao ông được xem là con người của những ý tưởng và những lí tưởng vĩ đại.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1009
ISSN: 0866 - 86 12
Appears in Collections:Social Sciences and Humanitis

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Vol 31, No 1 59-71.pdf
  • Description : 
  • Size : 330.35 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.