Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1012
Title: Doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh suy giảm kinh tế giai đoạn 2009-2011
Other Titles: Vietnamese Enterprises in Economic Slowdown in the 2009-2011 Period
Authors: Nguyễn, Việt Cường
Nguyễn, Hoàng Thao
Nguyễn, Hồng Thùy
Phùng, Đức Tùng
Vũ, Văn Hưởng
Keywords: Suy giảm kinh tế;nghèo đói;doanh nghiệp;lao động;dịch chuyển lao động;dịch chuyển ngành
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Việt Cường. et al. (2015). Doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh suy giảm kinh tế giai đoạn 2009-2011. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh (2015) Tập 31, Số 1, tr. 51-62
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh ;
Abstract: Nghiên cứu này phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong tình hình suy giảm kinh tế. Kết quả phân tích cho thấy, số lượng doanh nghiệp vẫn tăng lên trong giai đoạn này, tuy nhiên với tốc độ thấp hơn so với những năm trước. Đa phần các doanh nghiệp mới đều là doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, dưới 10 lao động. Trong năm 2011, số doanh nghiệp tăng lên của ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản và xây dựng thấp hơn nhiều so với các ngành khác. Ngoài ra, trước tình hình kinh tế suy giảm, các doanh nghiệp có xu hướng chuyển đổi ngành kinh doanh chính nhiều hơn, chủ yếu sang ngành thương mại và chế biến, chế tạo đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu khá cao.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1012
ISSN: 0866-8612
Language: vi
Appears in Collections:Economics and Business

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : document.pdf
  • Description : 
  • Size : 173.07 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.