Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10195
Title: VAI TRÒ CỦA RỪNG CỘNG ĐỒNG TRONG QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TẠI TỈNH LÀO CAI
Authors: Quyền, Phạm Bình
Hùng, Phạm Việt
Tú, Phạm Quang
Tùng, Phạm Quang
Keywords: Rừng cộng đồng;Quản lý rừng;Bảo vệ rừng;Phát triển rừng;Lào Cai
Issue Date: 2009
Publisher: Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường
Citation: Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, 2009. Kỷ yếu hội thảo quốc gia Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Sa Pa, 5-6/12/2009. Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN, Hà Nội: 276 trang.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10195
Appears in Collections:CRES - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 03 Rung cong dong (PBQuyen).pdf
  • Description : 
  • Size : 394.54 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.