Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10311
Title: Hương ước bảo vệ và phát triển rừng ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn: Một cách làm không mới nhưng hiệu quả
Authors: Đinh, Thị Hà Giang
Trương, Quang Ngọc
Keywords: Phát triển rừng
Issue Date: 2011
Publisher: Tạp chí Môi trường
Citation: Đinh, T. H. G.,Trương, Q. H. (2011). Hương ước bảo vệ và phát triển rừng ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn - Một cách làm không mới nhưng hiệu quả. Tạp chí Môi trường, Số 12/2011: 29-30.
Abstract: Căn cứ thông tư số 70/2007-TT-BNN ngày 1/8/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhân dân trong thôn, bản xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đã xây dựng quy ước bảo vệ và phất triền rừng trên địa bàn thôn, bản của mình. Từ đó đến nay, hương ước bảo vệ rừng đã được xây dựng thành công ở tất cả các thôn, bản vùng lõi (năm 2008), và một số thôn, bản ở các xã vùng đệm của Vườn quốc gia (VQG) Xuân Sơn. Đây là kết quả bước đâu của sự nghiệp xã hội hóa công tác bảo tồn tại VQG Xuân Sơn khi xây dựng trách nhiệm đến từng hộ gia đình - tế bào của xã hội.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10311
Language: vi
Appears in Collections:CRES - Papers

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 29. Huong uoc.pdf
  • Description : 
  • Size : 127.41 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.