Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Article


 • Authors: Đinh, Đoàn Long (2014)

 • Việc phát hiện ra sự tồn tại của ADN phôi thai tự do và tế bào phôi thai tự do trong huyết tương người mẹ đã mở ra một hướng chẩn đoán trước sinh mới bằng biện pháp không can thiệp. Để đị nh lượng được ADN phôi thai tự do trong huyết tương người mẹ, chúng tôi sử dụng phương pháp Realtime - PCR dựa trên kỹ thuật TaqManPCR Realtime có sử dụng đầu dò huỳnh quang. Kỹthuật này cho phép quan sát được các tín hiệu huỳnh quang của gen đích và biết được số bản copy của chúng ở từng chu kỳ nhân gen. Đối tượng nghiên cứu: 40 thai phụ đang mang thai từ tuần thứ7 đến tuần thứ 12 của thai kỳ. Kết quả: gen GAPDH xuất hiện tín hiệu ở cả 40 mẫu với số bản copy dao động từ 4,63E + 02 đến 7,99E + 05/1 ml huyết tương. Gen SRY xuất hiện tín hiệu huỳnh quang ở các mẫu thai nam từ 1,48E + 00 đến...

 • Article


 • Authors: Đinh, Đoàn Long (2014)

 • Năm 1893, Schmorl phát hiện tÕ bµo (TB) phôi thai ở phổi của phụ nữ mang thai. Tới nay, sau nhiều nghiên cứu, đã khẳng định sự có mặt của TB phôi thai trong máu ngoại vi của mẹ. Từ tuần thứ 8 của thai kỳ, đã phát hiện được các TB của thai gồm: trophoblast, bạch cầu, hồng cầu nhân, TB gốc. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: lựa chọn 30 phụ nữ mang thai từ tuần thứ 8 đến tuần thứ 22 của thai kỳ. Sử dụng phức hợp hạt từ và kháng thể đơn dòng CD71 để tách hồng cầu có nhân ra khỏi TB máu ngoại vi của mẹ. Sau khi tách được TB hồng cầu có nhân của con ra khỏi TB máu ngoại vi của mẹ, dùng bộ kít Vysis probes Multicolor MultiVysion PGT nhuộm huỳnh quang nhiễm sắc thể (NST) 13, 18, 21, X và Y. Kết quả: 15 tế bào hồng cầu có nhân bắt màu huỳnh quang với NST X, các NST 13, 18...

 • Article


 • Authors: Võ, Thị Thương Lan; Lê, Hồng Thu; Đinh, Đoàn Long (2013)

 • Thụ thể neurokinin-1 (NK1-R) thuộc nhóm các thụ thể xuyên màng liên kết với G protein có vai trò quyết định hoạt động của các tế bào thần kinh, tham gia vào việc điều hòa các phản xạ nôn, hô hấp và các hành vi phản xạ. Thụ thể NK1-R được phiên mã từ gen đơn bản nhưng gồm hai dạng sai khác nhau ở đầu carboxyl hình thành do cắt nối luân phiên mRNA. Hai dạng NK1-R có ái lực liên kết khác nhau với các chất đồng vận hoặc các chất đối vận. Biểu hiện NK1-R tái tổ hợp trong hệ thống tế bào động vật là phương pháp tối ưu hiện nay để sàng lọc các chất đối vận/đồng vận cạnh tranh với phối tử trong sản xuất các biệt dược điều trị các bệnh thần kinh, rối loạn đáp ứng miễn dịch. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả phân lập cDNA hoàn chỉnh mã cho NK1-R từ mô phổi của người Việt Nam. Trì...

 • Article


 • Authors: Lê, Thị Bích Trâm; Trần, Trọng Hội; Bùi, Nguyên Hải; Nguyễn, Thị Thu Hoài; Đinh, Đoàn Long; Trịnh, Đình Đạt (2015)

 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo sát tần suất alen của 15 locus đa hình STR: D5S818, D7S820, D13S317, CSF1PO, TPOX, TH01, D16S539, D3S1358, vWA, F13B, FES/FPS, LPL, F13A01, D8S1179 và HPRTB ở 250 cá thể người Việt. Các phương pháp sử dụng bao gồm kỹ thuật PCR, kỹ thuật điện di nhuộm bạc, phương pháp đọc kiểu gen dựa trên thang alen chuẩn, tính toán các chỉ số dựa trên phương pháp thống kê. Tần suất phân bố alen của 15 locus đều phù hợp với phân bố lý thuyết theo định luật Hardy Weinberg. Kết quả đã phát hiện được 106 alen của 15 locus với tần suất phân bố từ 0,2% đến 68,8%. Có 12 alen hiếm trong số 106 alen đã được xác định với tần suất 0,2%. Phân bố tần suất alen có sự khác biệt ở 4/15, 9/15 và 7/15 locus khi lần lượt so sánh với tần suất phân bố ở các quần thể người ...

 • Article


 • Authors: Lê, Thị Bích Trâm; Trần, Trọng Hội; Bùi, Nguyên Hải; Nguyễn, Văn Hà; Đinh, Đoàn Long; Trịnh, Đình Đạt (2011)

 • F13A01, D8S1179 and HPRTB are STR loci which are widely used in human identification and paternity testing in the world. These loci have alleles which contains repeated units of 4pb in length. To determine exactly the genotype of the loci, it is necessary to construct a standard allelic ladder. An allelic ladder is created by combination of many different alleles based on which we can determine exactly genotype of each individual for a locus. In this communication, we describe a technique to construct allelic ladders for 3 STR loci: F13A01, D8S1179 and HPRTB using multigeneration amplification method. The first generation ladder is created by amplification using the template composed of different combined alleles. Then it can serve directly as a template source for production of the...

 • Article


 • Authors: Trịnh, Tất Cường; Giang, Huy Diệm; Trần, Trung Đoàn; Phạm, Thanh Huyền; Đinh, Đoàn Long (2014)

 • Trong nghiên cứu này, chúng tôi chứng minh chất P (SP), phối tử đặc hiệu thụ thể NK-1R, thúc đẩy tế bào lympho chuột giải phóng cytokine interferon-gamma (IFN-γ) trong điều kiện invitro. Ngoài ra, SP kích thích (hoặc ít nhất làm tăng) sự biểu hiện của thụ thể này ở tế bào nuôi cấy. Dịch chiết mêtanol hạt Hồ tiêu (Piper nigrum L.) ức chế mạnh hoạt động của thụ thể NK-1R được hoạt hóa bởi SP cho thấy thụ thể này có thể là đích tác động của thành phần nào đó có trong dịch chiết, mặc dù có thể không liên quan đến capsaicin qua con đường truyền tin của thụ thể vanilloid loại 1 (TRPV1) vốn đã biết trước đây. Thành phần nào trong dịch chiết Hồ tiêu có hoạt tính đối kháng (đối vận) thụ thể NK-1R cần được tiếp tục quan tâm nghiên cứu. Từ khóa: Thụ thể neurokinin-1 (NK-1R), Chất P (Substance ...

 • Article


 • Authors: Võ, Thị Thương Lan; Phan, Hà Mỵ; Đinh, Đoàn Long (2013)

 • Thụ thể neurokinin-1 (NK-1R) thuộc nhóm các thụ thể xuyên màng liên kết với G protein (GPCR). NK-1R đóng vai trò quyết định sự sống còn của các tế bào thần kinh, tham gia vào việc điều hòa các phản xạ nôn, các chức năng về tim mạch, hô hấp và điều chỉnh các hành vi phản xạ. Ái lực liên kết với phối tử phụ thuộc vào sự đa dạng trình tự amino acid của NK-1R. NK-1R tái tổ hợp được biểu hiện trong hệ thống tế bào động vật được sử dụng để sàng lọc các chất đối kháng cạnh tranh (chất đối vận) với phối tử trong sản xuất các biệt dược. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả phân lập cDNA hoàn chỉnh từ mô não, trình tự nucleotide và trình tự amino acid suy diễn của NK-1R của người Việt. Sự sai khác ở 4 amino acid so với dữ liệu gốc trong Databank không làm ảnh hưởng đến tính xuyên mà...

 • Article


 • Authors: Lê, Thị Bích Trâm; Lương, Thị Yến; Trần, Minh Đôn; Nguyễn, Thị Thu Hoài; Đinh, Đoàn Long; Trịnh, Đình Đạt (2011)

 • In this study, a total of 250 unrelated Vietnamese individuals were sampled for the analysis. Blood was used as ADN source. All the specimens were stored in chemical treated cards and kept at -20oC until ADN extraction carried out. PCR technique for these loci was made using designed primers with optimized PCR components and thermal cycles. The PCR product were separated in denatured polyacrylamide gel followed by silver staining detection. Alleles were determined by using a set of allelic ladders of three loci constructed in last our research. After electrophoresis, allele frequencies and forensic parameters (chi-square test, observed and expected heterozygosity, power of discrimination and matching probability) were calculated. No significant deviation from Hardy-Weiberg equilibr...