Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Other


 • Authors: Bùi Sơn Nhật, Nguyễn Thị Hoài; Nguyễn Thị Ơn (2015)

 • Đề tài tiến hành khảo sát nhu cầu tư vấn sử dụng thuốc của 119 bệnh nhân đến khám tại khoa khám bệnh bệnh viện E Trung ương trong thời gian tìr ngày 16/09/2015 đến 28/09/2015, dựa vào bộ câu hỏi định sẵn. Kết quả cho thấy; trong số 119 bệnh nhân được phỏng vấn, có 85 bệnh nhân (chiếm 71,43%) có nhu cầu được thông tin thuốc. Đa phần tập trung vào tác dụng (81,51%), nhCrng lưu ý sử dụng thuốc (78,15%), tác dụng phụ của thuốc (75,63%), hiệu chỉnh liều (60,50%) và bảo quản thuốc (53,78%). Có mối liên quan rõ rệt giữa tuổi và nhu cầu được thông tin thuốc: cứ tăng 01 tuổi, nhu cầu thông tin thuốc lại giảm đi 0,95 lần (OR = 0,95; CI: 0,90-0,99).

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hoài;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Hà; Dương, Thị Ly Hương (2017)

 • Các số liệu, thông tin được thu thập từ các bệnh án thuộc đối tượng nghiên cứu, dựa theo mẫu Phiếu thu thập thông tin ở phụ lục 01 (Phiếu 1) và phụ lục 02 (phiếu 2). Nhập số lượng thuốc bệnh nhân được kê hàng ngày vào phiếu khảo sát. Tiến hành tra cứu tương tác trên 2 cơ sở dữ liệu là phần mềm Micromedex và sách “Tương tác thuốc và chú ý khi chỉ định” (gọi tắt là phần mềm và sách). Dựa trên 02 cơ sở dữ liệu này, chúng tôi khảo sát nguy cơ và mức độ TTT xảy ra (nếu có) trong tất cả các đối tượng bệnh án được lựa chọn đưa vào nghiên cứu, từ đó đưa ra được danh mục các TTT có ý nghĩa lâm sàng.

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Sơn Nhật;  Advisor: Dương, Thị Ly Hương; Lê, Anh Tuấn (2017)

 • Khảo sát được nhu cầu trong nội dung thông tin thuốc và đánh giá được mức độ ưu tiên trong nội dung thông tin thuốc của các bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện E; Khảo sát được nhu cầu thông tin thuốc của bác sĩ và điều dưỡng tại Bệnh viện E.