Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hữu Tùng (2016)

 • Tam thất (Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen), một loại duợc liệu quý, là cây dặc hữu của vùng Tây Bắc và dã duợc trồng thành công, cho nang suất tốt và có giá trị kinh tế cao. Ở nuớc ta, cho dến nay các công bố về thành phần hóa thực vật, hoạt tính sinh học và tác dụng duợc lý của cây tam thất là rất ít và tản mạn; chua có nghiên cứu hệ thống về hóa thực vật làm co sở dữ liệu cho việc phân tích, kiểm nghiệm nguồn duợc liệu quý này cung nhu dể phát triển các ứng dụng của tam thất làm thuốc duới dạng bào chế hiện dại. Trên co sở dó chúng tôi thực hiện nghiên cứu thành phần saponin và diều chế phức saponin-phytosome của củ cây Tam thất P. notoginseng trồng ở Tây Bắc nuớc ta. Bằng các phuong pháp phân lập sắc ký và phân tích cấu trúc dùng phổ khối và cộng huởng từ hạt nhân thu duợc 5...

 • Other


 • Authors: Phan Kế Sơn, Nguyễn Bích Hạnh (2015)

 • Nghiên cứu phương pháp chiết xuất curcumin và bào chế phytosome curcumin nhằm tăng sinh khả dụng tò củ Nghệ. Phưorng pháp nghiên cứu: Tiến hành chiết xuất curcumin tò củ Nghệ, sử dụng các phương pháp sắc ký cột và kết tinh. Sử dụng phương pháp bào chế phytosome để tổng hợp phytosome curcumin tò ciưcumin được chiết từ củ Nghệ và phospholipid với các tỷ lệ khác nhau. Đánh giá các đặc tính của phức hợp phytosome curcumin tổng hợp được dựa vào các phương pháp phân tích quang phổ: đo phổ hồng ngoại IR và phân tích quét nhiệt vi sai DSC. Kết quả: Đã chiết xuất và kết tinh được curcumin có độ tinh khiết cao. Phytosome curcumin được tổng hợp từ curcumin và phospholipid, sau khi đánh giá các đặc tính của phức hợp tạo thành tìieo tỷ lệ 1:1 có hàm lượng curcumin cao nhất (6 %...

 • Other


 • Authors: Nguyễn Thị Thúy, Đào Thị Hồng Bích; Nguyễn Việt Anh (2015)

 • Tam thất (Panax notoginseng), một loại dược liệu quý, là cây đặc hữu của vùng Tây Bắc và đã được trồng tìiành công, cho năng suất tốt và có giá trị kinh tế cao. Theo y học truyền thống, tam thất được dùng nhiều trong các bài thuốc bổ, tăng cường sức khỏe và điều trị các bệnh bao gồm ung thư, tim mạch, ở nước ta, cho đến nay các công bố về thành phần hóa thực vật, hoạt tính sinh học và tác dụng dược lý của cây tam ứiất là rất ít và tản mạn; chưa có nghiên cứu hệ thống về hóa thực vật làm cơ sở dữ liệu cho việc phân tích định tính, kiểm nghiệm nguồn dược liệu quý này cũng như để phát triển các ứng dụng của tam thất làm thuốc dưới dạng bào chế hiện đại. Trên cơ sở đó chúng tôi đề xuất mục tiêu nghiên cứu là nghiên cứu thành phần saponin và điều chế phức saponin-phytoso...