Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đức Đăng (2013)

 • Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng–an ninh (QP – AN) cho các đối tượng được Đảng ta xác định: “là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, việc phổ cập và tăng cường giáo dục quốc phòng – an ninh là nhiệm vụ chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội; phải được chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng”. Thực tế, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho các đối tượng nói chung và giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQP – AN) trong nhà trường nói riêng đã được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

 • Article


 • Authors: Nguyễn, Duy Khải (2013)

 • Giáo dục đại học Việt Nam đang ở thời điểm có những thay đổi căn bản về phương thức dạy - học: Đó là chuyển đổi từ dạy học theo học chế niên chế sang đào tạo theo phương thức tín chỉ - một phương thức đào tạo hiện đại và là xu thế tất yếu của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. GDQP - AN cho sinh viên trong các trường Đại học ở nước ta không nằm ngoài xu thế đó. Đào tạo theo tín chỉ sẽ là cuộc cách mạng trong giáo dục đại học nói chung và GDQP - AN nói riêng trên rất nhiều phương diện: hoạt động giảng dạy, hoạt động học tập đặt ra rất nhiều vấn đề trong lĩnh vực quản lý.

 • Conference Paper


 • Authors: Đinh, Văn Hưởng (2013)

 • Giáo dục quốc phòng -an ninh (GDQP-AN) cho học sinh, sinh viên có vị trí quan trọng thuộc chương trình giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân, có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục , đào tạo và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, GDQP-AN cho học sinh, sinh viên còn có những điều cần quan tâm giải quyết.

 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Đình Thắng (2013)

 • Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh là giảng dạy, trang bị kiến thức quốc phòng-an ninh cho sinh viên ĐHQGHN theo chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT quy định. Bám sát chức năng nhiệm vụ của ĐHQGHN giao, từ khi thành lập đến nay, Trung tâm luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, đã tiến hành giảng dạy và cấp chứng chỉ GDQP-AN cho 98.940 lượt sinh viên các hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông thuộc ĐHQGHN. Để hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ và đạt được thành tích to lớn đó trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, thông qua bài giảng đã giữ vai trò then chốt để nâng cao trình độ năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo. Trung tâm thường xuyên chú trọng và chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ ...

 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Thanh Tùng (2013)

 • Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội tiền thân là “Trung tâm Giáo dục Quốc phòng” được thành lập theo Quyết định số 97/TCCB ngày 2/3/2004 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 11/05/2009 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1737/QĐ-TCCB về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thành “Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh” cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng ủy, sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám đốc ĐHQGHN, cán bộ, giảng viên của Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN đã không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chung của ĐHQGHN

 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Văn Hùng (2013)

 • Kiểm tra, thi là hình thức chỉ quá trình giảng viên thu thập thông tin, tổng hợp và phân tích thông tin ấy để đưa ra những kết luận, những phán đoán về phạm vi, mức độ đạt được mục tiêu dạy học của người học, đồng thời đề ra những qui định điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của quá trình dạy học. Các hình thức kiểm tra, thi chủ yếu, gồm: Tự luận, vấn đáp, trắc nghiệm.

 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Hồng Chanh (2013)

 • Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh là Giảng dạy, trang bị kiến thức quốc phòng - an ninh cho sinh viên ĐHQGHN theo chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT quy đị nh. Bám sát chức năng nhiệm vụ của ĐHQGHN giao, trong suốt 10 năm qua Trung tâm luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, đã tiến hành giảng dạy và cấp chứng chỉ GDQP - AN cho 98.940 lượt sinh viên các hệ Chính quy, vừa làm vừa học thuộ c ĐHQGHN, hệ liên thông theo phân luồng của Bộ GD&ĐT.