Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Conference Paper


  • Authors: Nguyễn, Đình Thắng (2013)

  • Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh là giảng dạy, trang bị kiến thức quốc phòng-an ninh cho sinh viên ĐHQGHN theo chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT quy định. Bám sát chức năng nhiệm vụ của ĐHQGHN giao, từ khi thành lập đến nay, Trung tâm luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, đã tiến hành giảng dạy và cấp chứng chỉ GDQP-AN cho 98.940 lượt sinh viên các hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông thuộc ĐHQGHN. Để hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ và đạt được thành tích to lớn đó trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, thông qua bài giảng đã giữ vai trò then chốt để nâng cao trình độ năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo. Trung tâm thường xuyên chú trọng và chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ ...