Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/111
Title: QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở SÀI GÕN - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỪ NĂM 1860 ĐẾN NĂM 2008 VÀ NHỮNG KẾT QUẢ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ
Authors: Nguyễn Đức, Hòa
Keywords: Đô thị hóa;Thành phố Hồ Chí Minh;Kinh tế xã hội
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/111
Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguyen Duc Hoa.pdf
  • Description : 
  • Size : 523.64 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.