Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11172
Title: Nghiên cứu thành phần loài nấm dược liệu của Việt Nam và đặc điểm sinh học của một số loại quan trọng
Authors: GS.TSKH Trịnh Tam Kiệt
Issue Date: 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11172
Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Kế hoạch phát triển khoa học công nghệ và môi trường -ĐHQGHN 2007.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.