Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11176
Title: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng sinh astaxanthin của một số chủng vi tảo Haematococcus được phân lập ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Hà
Keywords: Chủng vi tảo Haematococcus;Việt Nam
Issue Date: 2007
Citation: Nguyễn, T. H. H. (2007). Nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng sinh astaxanthin của một số chủng vi tảo Haematococcus được phân lập ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học. Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Đề tài nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng sinh astaxanthin của một số chủng vi tảo Haematococcus được phân lập ở Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11176
Language: vi
Format Extent: 3 tr.
Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Kế hoạch phát triển khoa học công nghệ và môi trường -ĐHQGHN 2007.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.