Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân-
dc.contributor.authorĐinh, Thị Thu Hiền-
dc.date.accessioned2016-05-30T04:10:12Z-
dc.date.available2016-05-30T04:10:12Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationĐinh, T. T. H. (2015). Nguồn sử liệu Hương ước Thăng Long - Hà Nội trước năm 1945. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11292-
dc.description.abstractGóp phần tìm hiểu hương ước Việt Nam, từ lịch sử hình thành và phát triển cho đến đặc điểm và giá trị sử liệu; Đánh giá giá trị sử liệu của hương ước, đặc biệt đối với nghiên cứu đời sống xã hội Thăng Long – Hà Nội trên cơ sở đặc điểm, tính chất của nguồn; Đóng góp vào cơ sở khoa học cho việc triển khai xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước hiện nay.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectHương ước -- Nguồn sử liệu -- Năm 1945 -- Hà Nộien_US
dc.subjectSử học -- Lịch sửen_US
dc.titleNguồn sử liệu Hương ước Thăng Long - Hà Nội trước năm 1945: Luận án TS. Lịch sử: 62 22 58 01en_US
dc.title.alternativeThang Long-Hanoi’s Historical Sources of Village Conventions before 1945en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 02050004188.pdf
  • Size : 5,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân-
  dc.contributor.authorĐinh, Thị Thu Hiền-
  dc.date.accessioned2016-05-30T04:10:12Z-
  dc.date.available2016-05-30T04:10:12Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationĐinh, T. T. H. (2015). Nguồn sử liệu Hương ước Thăng Long - Hà Nội trước năm 1945. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11292-
  dc.description.abstractGóp phần tìm hiểu hương ước Việt Nam, từ lịch sử hình thành và phát triển cho đến đặc điểm và giá trị sử liệu; Đánh giá giá trị sử liệu của hương ước, đặc biệt đối với nghiên cứu đời sống xã hội Thăng Long – Hà Nội trên cơ sở đặc điểm, tính chất của nguồn; Đóng góp vào cơ sở khoa học cho việc triển khai xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước hiện nay.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectHương ước -- Nguồn sử liệu -- Năm 1945 -- Hà Nộien_US
  dc.subjectSử học -- Lịch sửen_US
  dc.titleNguồn sử liệu Hương ước Thăng Long - Hà Nội trước năm 1945: Luận án TS. Lịch sử: 62 22 58 01en_US
  dc.title.alternativeThang Long-Hanoi’s Historical Sources of Village Conventions before 1945en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 02050004188.pdf
  • Size : 5,64 MB

  • Format : Adobe PDF