Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11409
Title: NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI NẤM NGÂN NHĨ TREMELLALES CỦA VIỆT NAM
Authors: Đoàn Văn Vệ
Trịnh Tam Kiệt
Keywords: ngân nhĩ (Tremellales);mộc nhĩ (Auriculariales);Phargmobasidiomycetidae
Issue Date: 2008
Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học
Series/Report no.: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học;4
Abstract: Cùng với mộc nhĩ (Auriculariales), các loài ngân nhĩ (Tremellales) là những nấm ăn quý được coi là thực phẩm cao cấp có giá trị rất cao bởi chứa nhiều muối khoáng và vitamin. Chúng thường có quả thể chất keo, khi khô trở nên chất sừng và bảo quản tương đối dễ dàng. Trước đây các nhà nấm học xếp ngân nhĩ cùng với mộc nhĩ vào lớp phụ nấm cách đảm khuẩn Phargmobasidiomycetidae nhưng gần đây xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau về hệ thống của chúng. Dưới đây là những kết quả thu được của chúng tôi về nhóm nấm này ở Việt Nam trong thời gian qua.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11409
ISSN: 0866-8566
Appears in Collections:IMBT - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN LOÀI NẤM NGÂN NHĨ TREMELLALES CỦA VIỆT NAM.pdf
  • Description : 
  • Size : 882.77 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.