Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11540
Title: KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN VỚI BỐI CẢNH XÃ HỘI CÔNG NGHIỆP (Nghiên cứu trường hợp thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên)
Authors: Phùng, Thị Thanh Lâm
Issue Date: 2014
Publisher: Nhà xuất bản Thế Giới
Series/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11540
Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 709_PDFsam_25nam_Vnamhoc_theodinhhuong_liennganh (bong3).pdf
  • Description : 
  • Size : 530.96 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.