Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11541
Title: HỆ PHƯƠNG PHÁP ĐỊA TIN HỌC NGHIÊN CỨU ĐA LĨNH VỰC TỰ NHIÊN - XÃ HỘI
Authors: Trương, Xuân Luận
Issue Date: 2014
Publisher: Nhà xuất bản Thế Giới
Series/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11541
Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 727_PDFsam_25nam_Vnamhoc_theodinhhuong_liennganh (bong3).pdf
  • Description : 
  • Size : 1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.