Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11542
Title: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÀ NỘI VÀ NGHIÊN CỨU HÀ NỘI VỚI TƯ CÁCH MỘT KHÔNG GIAN LỊCH SỬ - VĂN HÓA
Authors: Vũ, Văn Quân
Issue Date: 2014
Publisher: Nhà xuất bản Thế Giới
Series/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11542
Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 743_PDFsam_25nam_Vnamhoc_theodinhhuong_liennganh (bong3).pdf
  • Description : 
  • Size : 258.56 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.