Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Văn Quân-
dc.date.accessioned2016-05-30T19:42:35Z-
dc.date.available2016-05-30T19:42:35Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11542-
dc.description.abstractHà Nội chuẩn bị kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Một nghìn năm tính từ ngày Lý Công Uẩn định đô năm 1010 để Hà Nội chính thức trở thành kinh đô - trung tâm chính trị- hành chính của quốc gia độclập người Việt, nhưng lịch sử Hà Nội thì dài hơn thế, trước đó hàng ngàn năm, ngay cả vai trò trung tâm chính trị- hành chính cũng thế, đã có tước đó ít nhất một na thiên niên kỷ. Nhưng đó là Hà Nội nào?-
dc.titleMỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÀ NỘI VÀ NGHIÊN CỨU HÀ NỘI VỚI TƯ CÁCH MỘT KHÔNG GIAN LỊCH SỬ - VĂN HÓAen_US
dc.typeBook or Book Chapter-
Appears in Collections:900 - Lịch sử và địa lý


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVũ, Văn Quân-
dc.date.accessioned2016-05-30T19:42:35Z-
dc.date.available2016-05-30T19:42:35Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11542-
dc.description.abstractHà Nội chuẩn bị kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long - Hà Nội. Một nghìn năm tính từ ngày Lý Công Uẩn định đô năm 1010 để Hà Nội chính thức trở thành kinh đô - trung tâm chính trị- hành chính của quốc gia độclập người Việt, nhưng lịch sử Hà Nội thì dài hơn thế, trước đó hàng ngàn năm, ngay cả vai trò trung tâm chính trị- hành chính cũng thế, đã có tước đó ít nhất một na thiên niên kỷ. Nhưng đó là Hà Nội nào?-
dc.titleMỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HÀ NỘI VÀ NGHIÊN CỨU HÀ NỘI VỚI TƯ CÁCH MỘT KHÔNG GIAN LỊCH SỬ - VĂN HÓAen_US
dc.typeBook or Book Chapter-
Appears in Collections:900 - Lịch sử và địa lý