Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11544
Title: NHỮNG ĐỘNG THÁI MỚI TRONG BIẾN ĐỔI DÂN SỐ VÀ CƠ CẤU TUỔI - GIỚI TÍNH CỦA DÂN SỐ VIỆT NAM
Authors: Nguyễn, Viết Thịnh
Đỗ, Thị Minh Đức
Issue Date: 2014
Publisher: Nhà xuất bản Thế Giới
Series/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11544
Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 775_PDFsam_25nam_Vnamhoc_theodinhhuong_liennganh (bong3).pdf
  • Description : 
  • Size : 1.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.