Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11545
Title: TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÙNG VEN ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY, Nghiên cứu trường hợp xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm
Authors: Bùi, Văn Tuấn
Issue Date: 2014
Publisher: Nhà xuất bản Thế Giới
Series/Report no.: 25 năm Việt Nam học theo định hướng liên ngành;
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11545
Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 793_PDFsam_25nam_Vnamhoc_theodinhhuong_liennganh (bong3).pdf
  • Description : 
  • Size : 390.54 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.