Hoạt tính ức chế proteinaza của dịch chiết Polyphenol trong cây gỗ vang (Tô Mộc) caesalpinia Sappan L.
Hoạt tính ức chế proteinaza của dịch chiết Polyphenol trong cây gỗ vang (Tô Mộc) caesalpinia Sappan L.