Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11573
Title: Tìm hiểu DDoS và xây dựng biện pháp phòng thủ DDoS
Authors: Nguyễn Huy Lợi
Keywords: tóm tắt luận văn "Tìm hiểu DDoS và xây dựng biện pháp phòng thủ DDoS "
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Abstract: - Nghiên cứu tìm hiểu về DDoS, phân loại DDoS, giới thiệu một số công cụ tấn công DDoS và các giải pháp phòng thủ DDoS mà về mặt chủ quan cá nhân tôi nhận thức được. - Dựa trên các giải pháp đã trình bày nói trên xây dựng một số kịch bản kiểm thử.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11573
Appears in Collections:ITI - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Luận văn - Nguyễn Huy Lợi.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.