Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11577
Title: Quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2025
Authors: Phan Trần Bách
Keywords: tóm tắt luận văn "Quy hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hải Phòng đến năm 2025"
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHN
Abstract: - Nghiên cứu cơ bản về chiến lược và các chính sách phát triển CNTT của Bộ Thông tin & Truyền thông. - Khảo sát và đánh giá tổng quan được hiện trạng công nghệ thông tin Thành phố Hải Phòng. - Xây dựng được các phương án phát triển CNTT cho Thành phố Hải Phòng. - Xây dựng được các danh mục dự án phát triển và khái toán sơ bộ. - Xây dựng được các giải pháp phát triển và tổ chức thực hiện.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11577
Appears in Collections:ITI - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phan Tran Bach.pdf
  • Description : 
  • Size : 248.47 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.