Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11580
Title: BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH ENZYME PHÂN HỦY XÁC THỰC VẬT CỦA NHÓM NẤM SỢI PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY RỤNG Ở VIỆT NAM
Authors: Lê Thị Hoàng Yến
Nguyễn Thị Phương Thủy
Nguyễn Anh Đức
Nguyễn Anh Tuấn
Dương Văn Hợp
Keywords: Nấm sợi;enzyme phân hủy xác thực vật
Issue Date: 2009
Publisher: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học
Series/Report no.: Di truyền học và ứng dụng - Chuyên san Công nghệ sinh học;5
Abstract: Trong tự nhiên, xác thực vật bị phân hủy qua nhiều giai đoạn, đầu tiên là nước ngấm vào cơ chất, tại thời điểm này các hợp chất cac bon dễ hòa tan nhất sẽ được giải phóng. Tiếp đến là quá trình phân cắt thành những đoạn nhỏ một cách cơ học, do tác động của các động vật không xương, vật kí sinh, côn trùng,... làm cho bề mặt nguyên liệu lớn hơn, điều đó giúp cho quá trình xâm nhập của vi sinh vật dễ dàng hơn [13]. Những vật liệu khó tan của xác thực vật bao gồm cellulose (40-50%), hemicellulose (25-40%), lignin (20-35%), các thành phần này sẽ bị phân giải nhờ các enzyme vi sinh vật một cách tự nhiên [6]. Tùy theo tỷ lệ các chất này có trong xác thực vật khác nhau mà tốc độ phân hủy của chúng sẽ thay đổi, điều này phụ thuộc vào cấu trúc hóa học của chúng. Cellulose bị phân hủy bởi các enzyme: endoglucocanaza, exoglucocanaza và β- glucosidaza. Hemicelluloza (chủ yếu là xylan) phần lớn bị phân hủy bởi enzyme endoxylanaza và enzyme β- xylosidaza. Trong khi đó, lignin do enzyme laccaza, mangan peroxidaza và lignin peroxindaza thủy phân [6,9,11]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành sàng lọc hoạt tính các enzyme endoglucocanaza, exoglucocaza và β- glucosidaza, xylanaza, lignin peroxidaza, Mn peroxidaza của 109 chủng nấm sợi phân lập từ các mẫu lá rụng lấy từ các vườn Quốc gia Cúc Phương, Cát Tiên, Phong Nha, Ba Bể. Cơ chất sử dụng là: CMC, xylan, azure B, Avicel nguyên liệu, rơm.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11580
ISSN: 0866-8566
Appears in Collections:IMBT - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH ENZYME PHÂN HỦY XÁC THỰC VẬT CỦA NHÓM NẤM SỢI PHÂN LẬP TỪ LÁ CÂY RỤNG Ở VIỆT NAM.pdf
  • Description : 
  • Size : 863.43 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.