Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11594
Title: PHÂN TÍCH LOÀI NẤM LINH CHI ĐEN MỚI PHÁT HIỆN ĐƯỢC Ở VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN, ĐỒNG NAI - LÂM ĐỒNG
Authors: Lê Xuân Thám
Nguyễn Lê Quốc Hùng
Đặng Ngọc Quang
Đào Thị Lương
Keywords: Nấm Linh chi đen;Ganodermataceae;Ganoderma;Amauroderma
Issue Date: 2009
Publisher: Tạp chí Sinh học
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;31(4)
Abstract: Họ Linh chi Ganodermataceae là một họ tương đối trẻ và đang phân hóa, có nhiều loài được định danh khi thì thuộc chi Ganoderma, khi thì thuộc chi Amauroderma. Thực ra nếu phân tích chi tiết cấu tạo của bào tử và thể quả thì có thể nhận thấy có một nhóm loài trung gian giữa hai chi Ganoderma và Amauroderma. Về cơ bản ý tưởng về sự giao hòa của các chi từ thập niên trước đã phân tích trong quá trình phân hóa dạng sống của chúng [16]. Loài nấm linh chi đen - Amauroderma subresinosum (Murr.) Coener cũng hiếm gặp [1,2], được phát hiện lần đầu ở vườn Quốc gia Cát Tiên vào cuối mùa mưa năm 2004, có nhiều nét phân hóa như những dạng trung gian giữa hai chi: Ganoderma và Amauroderma. Trong công trình này, chúng tôi bổ sung các dẫn liệu hình thái giải phẫu các bộ mẫu vật bản địa Việt Nam, mới thu thập trong các đợt khảo sát tại VQG Cát Tiên, kiểm tra danh pháp và lần đầu tiên tiến hành phân tích cấu trúc gien ri-bô-xôm (các vùng chuyên biệt ITS và D), tích hợp các kết quả thu được và thảo luận về hệ thống học phân tử chủng loại phát sinh. Các đặc điểm thành phần hóa sinh đã được phân tích, lần đầu tiên xác định được axit béo và nhiều steron- dẫn chất từ triterpenoit trong loài linh chi này [13].
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11594
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:IMBT - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : PHÂN TÍCH LOÀI NẤM LINH CHI ĐEN MỚI PHÁT HIỆN ĐƯỢC Ở VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN, ĐỒNG NAI - LÂM ĐỒNG.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.