Nghiên cứu khả năng phân hủy sinh khối thực vật của các chủng nấm hoại sinh phân lập từ lá cây mục ở VIệt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11607Nghiên cứu khả năng phân hủy sinh khối thực vật của các chủng nấm hoại sinh phân lập từ lá cây mục ở VIệt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11607