Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11607
Title: Nghiên cứu khả năng phân hủy sinh khối thực vật của các chủng nấm hoại sinh phân lập từ lá cây mục ở VIệt Nam
Authors: ThS. NCS. Lê Thị Hoàng Yến
Issue Date: 2009-03-31
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11607
Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Đề tài cấp ĐHQG 2009.pdf
  • Description : 
  • Size : 954.1 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.