Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11702
Title: Hệ thống hóa tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học học phần Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
Authors: Trần, Thanh Tùng
Keywords: phương tiện dạy học;hệ thống hóa tư liệu (TL);giáo dục quốc phòng an ninh;tư liệu băng hình
Issue Date: 2015-08
Publisher: Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN
Series/Report no.: ;66tr.
Abstract: Những năm gần đây Đảng và Nhà Nước đã có sự đầu tư đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực Giáo dục Quốc phòngAn ninh. Điều đó đã được cụ thể hóa không chỉ ở các Nghị định, văn bản chỉ thị, hướng dẫn về Giáo dục Quốc phòng An ninh, mà hơn thế nữa ngày 19/6/2013 Quốc Hội đã thông qua Luật số: 30/2013/QH13, Luật Giáo dục quốc phòng vàan ninh[2], Luật có hiệu lực chính thức kể từ ngày 01/01/2014. Với vị trí vai trò của môn học, đã có nhiều đề tài nghiên cứu về các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh nói chung và nâng cao chất lượng dạy học học phần Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK của môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh nói riêng. Nhiều nhóm giải pháp đã đặt ra và được áp dụng. Trong số đó, chúng tôi thấyviệc vận dụng các phương pháp dạy học mà đặc biệt là phương pháp dạy học tích cựcnhằmnâng cao chất lượng dạy họcđã được nhiều nhà nghiên cứu coi trọng chú tâm. Nhiều nghiên cứu đã đạt được những kết quả rất khả quan nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số điểm hạn chế nhất định. Về mặt lý luận, việc nghiên cứu về phương pháp dạy học tích cực nói chung và phương pháp dạy học sử dụng tư liệu băng hình trong dạy học còn có nhữnghạn chếcần khắc phục. Về mặt thực tiễn, việc nghiên cứu biên soạn bài giảng tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, ĐHQGHN được dựa trên rất nhiều nguồn tư liệu (TL) song việc sử dụng các tư liệu hình ảnh trong dạy học học phần Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK của giảng viên có thời điểm còn chưa phù hợp, chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hệ thống hóa TL hình ảnh giúp phục vụ dạy học học phần Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK của môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, ĐHQGHN từ trước đến nay chưa có đề tài nào nghiên cứu. Hệ thống hóa TL hình ảnh học phần Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK giúp giảng viên, sinh viên có nguồn TL bổ ích phục vụ dạy học học phần Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK. Từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài: “Hệ thống hóa tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học học phần Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK” nhằm xây dựng các TL hỗ trợ việc dạy học đạt hiệu quả hơn.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11702
Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : ĐỀ TÀI 1.pdf
  • Description : 
  • Size : 759.9 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.