Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Phi Nga-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Mến-
dc.date.accessioned2016-06-07T08:36:20Z-
dc.date.accessioned2016-06-07T08:36:23Z-
dc.date.available2016-06-07T08:36:20Z-
dc.date.available2016-06-07T08:36:23Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationNguyễn, T. M. (2016). Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của người tiêu dùng Hà Nội đối với sản phẩm Samsung Galaxy G530. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11847-
dc.description.abstractHệ thống hóa lý thuyết về hành vi tiêu dùng và quyết định mua của người tiêu dùng. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của người tiêu dùng về điện thoại Samsung Galaxy G530 trên cơ sở đó đề xuất ra bài học cho nhà quản trị marketing.-
dc.format.extent14 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectQuản trị kinh doanhen_US
dc.subjectSamsung Galaxy G530en_US
dc.subjectNgười tiêu dùngen_US
dc.subjectHà Nộien_US
dc.subjectQuản lý điều hànhen_US
dc.titleNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của người tiêu dùng Hà Nội đối với sản phẩm Samsung Galaxy G530en_US
dc.title.alternativeStudies of factors affecting purchasing decisions of consumers Hanoi for products Samsung Galaxy G530en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Phi Nga-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Mến-
dc.date.accessioned2016-06-07T08:36:20Z-
dc.date.accessioned2016-06-07T08:36:23Z-
dc.date.available2016-06-07T08:36:20Z-
dc.date.available2016-06-07T08:36:23Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationNguyễn, T. M. (2016). Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của người tiêu dùng Hà Nội đối với sản phẩm Samsung Galaxy G530. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11847-
dc.description.abstractHệ thống hóa lý thuyết về hành vi tiêu dùng và quyết định mua của người tiêu dùng. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của người tiêu dùng về điện thoại Samsung Galaxy G530 trên cơ sở đó đề xuất ra bài học cho nhà quản trị marketing.-
dc.format.extent14 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectQuản trị kinh doanhen_US
dc.subjectSamsung Galaxy G530en_US
dc.subjectNgười tiêu dùngen_US
dc.subjectHà Nộien_US
dc.subjectQuản lý điều hànhen_US
dc.titleNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của người tiêu dùng Hà Nội đối với sản phẩm Samsung Galaxy G530en_US
dc.title.alternativeStudies of factors affecting purchasing decisions of consumers Hanoi for products Samsung Galaxy G530en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)