Vai trò của Viện kiểm sát trong xét xử vụ án hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11884Vai trò của Viện kiểm sát trong xét xử vụ án hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11884