Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hạnh-
dc.date.accessioned2016-06-09T07:15:30Z-
dc.date.available2016-06-09T07:15:30Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationVũ, T. H. (2016). Giáo dục và khoa cử nho học ở Thanh Hóa dưới Triều Nguyễn (1802 - 1919). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11896-
dc.description.abstractThanh Hóa không chỉ là vùng đất có truyền thống yêu nước, anh dũng bất khuất, sản sinh ra nhiều anh hùng dân tộc, nhiều bậc đế vương, mà còn là nơi có truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều bậc đại khoa, nhiều danh nhân làm rạng danh cho Thanh Hóa nói riêng và nước nhà nói chung. Ngay từ thời Bắc thuộc, ở đời nhà Đường (618-905), hai anh em Khương Công Phục và Khƣơng Công Phụ, quê ở Định Thành, Yên Định, Thanh Hóa đã sang tận Trường An (kinh đô nhà Đường) dự thi và đều đỗ Tiến sỹ, trở thành hai vị đại khoa đầu tiên của xứ Thanh và cả nƣớc. Bên cạnh đó còn có nhiều danh nhân văn hóa tiêu biểu để lại tiếng thơm muôn đời như Bảng nhãn Lê Văn Hưu, Thám hoa Trương Phóng, Hoàng giáp La Tu, Thái học sinh Lê Quát, Lƣơng Đắc Bằng, Đào Duy Từ,...Tinh thần hiếu học của cha ông đã tạo nên cho mảnh đất Thanh Hóa một truyền thống khoa bảng rạng rỡ, để lại cho các thế hệ sau nhiều bài học quý báu về đức tính cần cù, hiếu học.-
dc.format.extent14 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectGiáo dụcen_US
dc.subjectNho họcen_US
dc.subjectThanh Hóaen_US
dc.subjectTriều Nguyễn ( 1802 - 1919)en_US
dc.titleGiáo dục và khoa cử nho học ở Thanh Hóa dưới Triều Nguyễn (1802 - 1919)en_US
dc.title.alternativeConfucianist Education and Examination in Thanh Hoa under the NguyenDynasty, 1802-1919en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 02050004252.pdf
  • Size : 236,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Văn Quân-
  dc.contributor.authorVũ, Thị Hạnh-
  dc.date.accessioned2016-06-09T07:15:30Z-
  dc.date.available2016-06-09T07:15:30Z-
  dc.date.issued2016-
  dc.identifier.citationVũ, T. H. (2016). Giáo dục và khoa cử nho học ở Thanh Hóa dưới Triều Nguyễn (1802 - 1919). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11896-
  dc.description.abstractThanh Hóa không chỉ là vùng đất có truyền thống yêu nước, anh dũng bất khuất, sản sinh ra nhiều anh hùng dân tộc, nhiều bậc đế vương, mà còn là nơi có truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều bậc đại khoa, nhiều danh nhân làm rạng danh cho Thanh Hóa nói riêng và nước nhà nói chung. Ngay từ thời Bắc thuộc, ở đời nhà Đường (618-905), hai anh em Khương Công Phục và Khƣơng Công Phụ, quê ở Định Thành, Yên Định, Thanh Hóa đã sang tận Trường An (kinh đô nhà Đường) dự thi và đều đỗ Tiến sỹ, trở thành hai vị đại khoa đầu tiên của xứ Thanh và cả nƣớc. Bên cạnh đó còn có nhiều danh nhân văn hóa tiêu biểu để lại tiếng thơm muôn đời như Bảng nhãn Lê Văn Hưu, Thám hoa Trương Phóng, Hoàng giáp La Tu, Thái học sinh Lê Quát, Lƣơng Đắc Bằng, Đào Duy Từ,...Tinh thần hiếu học của cha ông đã tạo nên cho mảnh đất Thanh Hóa một truyền thống khoa bảng rạng rỡ, để lại cho các thế hệ sau nhiều bài học quý báu về đức tính cần cù, hiếu học.-
  dc.format.extent14 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectGiáo dụcen_US
  dc.subjectNho họcen_US
  dc.subjectThanh Hóaen_US
  dc.subjectTriều Nguyễn ( 1802 - 1919)en_US
  dc.titleGiáo dục và khoa cử nho học ở Thanh Hóa dưới Triều Nguyễn (1802 - 1919)en_US
  dc.title.alternativeConfucianist Education and Examination in Thanh Hoa under the NguyenDynasty, 1802-1919en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 02050004252.pdf
  • Size : 236,67 kB

  • Format : Adobe PDF