Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Kim Oanh-
dc.contributor.authorVũ, Quốc Đạt-
dc.date.accessioned2016-06-16T08:06:16Z-
dc.date.available2016-06-16T08:06:16Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationVũ, Q. Đ. (2015). Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12218-
dc.description.abstractTrình bày một số vấn đề tổng quan chung về đề tài nghiên cứu. Luận văn phân tích rõ thực trạng của Phât giáo Việt Nam hiện nay trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Luận văn đưa ra một số giải pháp, kiến nghị cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.-
dc.format.extent14 tr.-
dc.language.isovien_US
dc.subjectTriết họcen_US
dc.subjectPhật giáoen_US
dc.titlePhật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tếen_US
dc.title.alternativeLearn Buddhism in Vietnam during the international integrationen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 02050003324.pdf
  • Size : 321,96 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorTrần, Thị Kim Oanh-
  dc.contributor.authorVũ, Quốc Đạt-
  dc.date.accessioned2016-06-16T08:06:16Z-
  dc.date.available2016-06-16T08:06:16Z-
  dc.date.issued2015-
  dc.identifier.citationVũ, Q. Đ. (2015). Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Namen_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12218-
  dc.description.abstractTrình bày một số vấn đề tổng quan chung về đề tài nghiên cứu. Luận văn phân tích rõ thực trạng của Phât giáo Việt Nam hiện nay trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Luận văn đưa ra một số giải pháp, kiến nghị cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.-
  dc.format.extent14 tr.-
  dc.language.isovien_US
  dc.subjectTriết họcen_US
  dc.subjectPhật giáoen_US
  dc.titlePhật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tếen_US
  dc.title.alternativeLearn Buddhism in Vietnam during the international integrationen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 02050003324.pdf
  • Size : 321,96 kB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :