Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1271
Title: Áp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá
Other Titles: application of the law in the first instance consider using juvenile Through practical me- Thanh Hoa province
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế
Lê, Xuân Anh
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Xét xử sơ thẩm;Người chưa thành niên phạm tội;Tòa án
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Lê, Xuân Anh. (2014). Áp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoá. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Phân tích cơ sở lý luận về áp dụng pháp luật và áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xửngười chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân ở tỉnh Thanh Hoá như xây dựng khái niệm, nêu lên các đặc điểm và làm rõ quy trình ADPL trong xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội. Đánh giá những thành tựu và hạn chế về ADPL trong hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân. Nêu lên những quan điểm và đề xuất những giải pháp có tính khả thi đảm bảo ADPL trong hoạt động xét xửsơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân ởtỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1271
Language: vi
Format Extent: 8 tr.
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004391.pdf
  • Description : 
  • Size : 307.55 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.