Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1277
Title: Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam
Other Titles: Combating money laundering through the banking system in Vietnam
Authors: Nguyễn, Minh Phong
Nguyễn, Hải Giang
Keywords: Ngân hàng;Rửa tiền;Hệ thống ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Nguyễn, Hải Giang. (2015). Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Góp phần hệ thống hóa và luận giải một số vấn đề lý thuyết về rửa tiền; công tác phòng, chống rửa tiền trong hoạt động ngân hàng quốc tế. Khái quát thực trạng, nhận thức và khuôn khổpháp lý của Việt Nam trong xây dựng và triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường năng lực phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng, bảo vệ uy tín, lợi ích, cũng như đảm bảo sự phát triển lành mạnh của ngân hàng nói riêng, hệ thống tài chính quốc gia nói chung
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1277
Format Extent: 4 tr.
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004734.pdf
  • Description : 
  • Size : 275.02 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.