Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12785
Title: Quản lý chất lượng đào tạo tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh hiện nay
Authors: Nguyễn, Đình Thắng
Keywords: Quản lý;Chất lượng đào tạo;Trung tâm
Issue Date: 2016-06
Publisher: Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN
Series/Report no.: ;6tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12785
Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG.pdf
  • Description : 
  • Size : 368.13 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.