Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12786
Title: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, rèn luyện sinh viên ở Trung tâm GDQP Hà Nội 2 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới
Authors: Đặng, Việt Hùng
Keywords: quản lý giáo dục rèn luyện;các biện pháp;Trung tâm
Issue Date: 2016-06
Publisher: Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN
Series/Report no.: ;5tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12786
Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC.pdf
  • Description : 
  • Size : 343.11 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.