Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12787
Title: Nâng cao chất lượng hoạt động dạy học môn học giáo dục quốc phòng va an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội
Authors: Đặng, Đình Hoàng
Keywords: chất lượng hoạt động dạy học;giáo dục quốc phòng và an ninh;nâng cao chất lượng
Issue Date: 2016-06
Publisher: Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN
Series/Report no.: ;6tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12787
Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.pdf
  • Description : 
  • Size : 215.9 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.