Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12788
Title: Nâng cao chất lượng tự học cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội
Authors: Nguyễn, Mạnh Hà
Keywords: tự học;giải pháp;nâng cao chất lượng
Issue Date: 2016-06
Series/Report no.: ;7tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12788
Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC CHO SINH VIÊN.pdf
  • Description : 
  • Size : 357.31 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.