Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12789
Title: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngoại khóa cho sinh viên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHN
Authors: Hoàng, Đức Giang
Keywords: nâng cao chất lượng;hoạt động ngoại khóa
Issue Date: 2016-06
Series/Report no.: ;5tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12789
Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HĐNK.pdf
  • Description : 
  • Size : 304.22 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.