Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12790
Title: Giái pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHN
Authors: Nguyễn, Thế Hậu
Keywords: kiểm tra đánh giá;kết quả học tập rèn luyện;kỹ năng quản lý
Issue Date: 2016-06
Publisher: Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN
Series/Report no.: ;9tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12790
Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ.pdf
  • Description : 
  • Size : 251.62 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.