Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12792
Title: Giải pháp đảm bảo hậu cần đáp ứng mục tiêu chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, ĐHQGHN
Authors: Tăng, Tài Hoa
Keywords: Hậu cần;công tác đảm bảo hậu cần;Giải pháp đảm bảo
Issue Date: 2016-06
Publisher: Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHN
Series/Report no.: ;7tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12792
Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO HẬU CẦN ĐÁP ỨNG MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG.pdf
  • Description : 
  • Size : 241.79 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.