Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1287
Title: Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
Other Titles: Management of current expenditure budget in Southern Tu Liem district, Hanoi city
Authors: Lê, Văn Chiến
Trần, Thị Thúy
Keywords: Quản lý kinh tế;Quản lý chi thường xuyên;Ngân sách
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Trần, Thị Thúy. (2015). Quản lý chi thường xuyên ngân sách tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về NSNN cấp huyện và công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện/quận. Phân tích thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách huyện Từ Liêm (cũ) và quận Nam Từ Liêm hiện nay để đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và tìm ra nguyên nhân. Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách cho quận Nam Từ Liêm
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1287
Language: vi
Format Extent: 6 tr.
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004744.pdf
  • Description : 
  • Size : 293.15 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.