Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/139
Title: BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - HÀ NỘI
Authors: Nguyễn Văn, Sơn
Keywords: Bảo tồn;Hoàng thành Thăng Long
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/139
Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguyen Van Son.pdf
  • Description : 
  • Size : 429.35 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.