Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/140
Title: VĂN HÓA QUẢN LÝ VÀ VĂN HÓA QUẢN LÝ Ở THỦ ĐÔ HÀ NỘI HIỆN NAY
Authors: Phạm Duy, Đức
Keywords: Văn hóa quản lý;Hà Nội
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/140
Appears in Collections:IVIDES - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Pham Duy Duc.pdf
  • Description : 
  • Size : 675.88 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.