Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ CORS trong đo đạc địa chính bằng Phương pháp đo GPS động thời gian thực ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu).

LIC : 333.73 MA-D 2015 / 01050002564
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14306Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ CORS trong đo đạc địa chính bằng Phương pháp đo GPS động thời gian thực ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu).

LIC : 333.73 MA-D 2015 / 01050002564
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14306