Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1447
Title: VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI HỌC QUẢN LÍ TRONG VIỆC GIẢI THÍCH MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO KHỔ CỦA PHỤ NỮ NGHÈO Ở THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN
Authors: Trịnh, Văn Tùng
Võ, Thị Cẩm Ly
Hội thảo quốc tế: đóng góp của Khoa học Xã hội - Nhân văn trong phát triển Kinh tế - Xã hội
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
Citation: Trịnh, Văn Tùng. Võ, Thị Cẩm Ly. (2015). VAI TRÒ CỦA XÃ HỘI HỌC QUẢN LÍ TRONG VIỆC GIẢI THÍCH MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÌNH TRẠNG NGHÈO KHỔ CỦA PHỤ NỮ NGHÈO Ở THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN. Hội thảo quốc tế: đóng góp của Khoa học Xã hội - Nhân văn trong phát triển Kinh tế - Xã hội
Abstract: Dưới góc nhìn kinh tế học, người ta thường đưa ra những nguyên nhân thuần kinh tế và kĩ thuật để giải thích cho một hiện tượng nghèo đói: thiếu vốn, quy trình sản xuất lạc hậu…Tuy nhiên, khi áp dụng tri thức xã hội học, đặc biệt là xã hội học quản lí – tổ chức, chúng ta lại nhìn nhận hiện tượng nghèo đói theo một cách khác. Với câu hỏi nghiên cứu: Tại sao người phụ nữ ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An lại rơi vào tình trạng nghèo đói?, nhà xã hội học quản lí có những lí giải rất riêng của mình với các công cụ cũng rất đặc thù. Sự phối hợp các phương pháp phân tích tài liệu, điều tra định lượng thông qua bảng hỏi và phỏng vấn sâu một số cá nhân điển hình góp phần làm rõ hơn những nguyên nhân và các yếu tố tác động đến tình trạng nghèo khổ của một lớp phụ nữ đô thị - trường hợp những phụ nữ nghèo đang sống ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1447
ISSN: 0866-8612
Language: vi
Format Extent: tr. 608-617
Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 26-Trinh Van Tung & Vo Cam Ly _da format.pdf
  • Description : 
  • Size : 361.35 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.