Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Nghĩa-
dc.date.accessioned2016-10-20T03:33:22Z-
dc.date.available2016-10-20T03:33:22Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citation95 tr.en_US
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15008-
dc.description.abstractTrình bày khái niệm làng nghề, vai trò của Làng nghề đối với đời sống kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tây, phát triển làng nghề trong hội nhập kinh tế quốc tế và kinh nghiệm một số làng nghề. Phân tích thực trạng làng nghề Hà Tây trong những năm qua: đặc điểm địa lý, kinh tế xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển, những khó khăn, thuật lợi và nguyên nhân chủ yếu. Xuất phát từ những thời cơ và thách thức đối với làng nghề nói chung và Làng nghề Hà Tây nói riêng, đề xuất giải pháp: các giải pháp nội tại (về sản phẩm, lao động, tổ chức sản xuất, phát triển cụm làng nghề, kết hợp giữa sản xuất, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tại chỗ). Các giải pháp hỗ trợ của cơ quan quản lý: chính sách hỗ trợ về vốn vay cho các làng nghề; Chính sách hỗ trợ về cơ sở hạ tầng; Chính sách hỗ trợ về thuế. Những vấn đề đặt ra đối với làng nghề Hà Tây khi sát nhập và Hà Nội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Làng nghề Hà Tây hội nhập kinh tếen_US
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
dc.subjectHội nhập kinh tếen_US
dc.subjectLàng nghềen_US
dc.subjectHà Tâyen_US
dc.subjectPhát triển kinh tếen_US
dc.titlePhát triển làng nghề Hà Tây trong hội nhập kinh tế quốc tếen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 2034.pdf
  • Size : 215,4 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Nghĩa-
  dc.date.accessioned2016-10-20T03:33:22Z-
  dc.date.available2016-10-20T03:33:22Z-
  dc.date.issued2008-
  dc.identifier.citation95 tr.en_US
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15008-
  dc.description.abstractTrình bày khái niệm làng nghề, vai trò của Làng nghề đối với đời sống kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tây, phát triển làng nghề trong hội nhập kinh tế quốc tế và kinh nghiệm một số làng nghề. Phân tích thực trạng làng nghề Hà Tây trong những năm qua: đặc điểm địa lý, kinh tế xã hội ảnh hưởng tới sự phát triển, những khó khăn, thuật lợi và nguyên nhân chủ yếu. Xuất phát từ những thời cơ và thách thức đối với làng nghề nói chung và Làng nghề Hà Tây nói riêng, đề xuất giải pháp: các giải pháp nội tại (về sản phẩm, lao động, tổ chức sản xuất, phát triển cụm làng nghề, kết hợp giữa sản xuất, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tại chỗ). Các giải pháp hỗ trợ của cơ quan quản lý: chính sách hỗ trợ về vốn vay cho các làng nghề; Chính sách hỗ trợ về cơ sở hạ tầng; Chính sách hỗ trợ về thuế. Những vấn đề đặt ra đối với làng nghề Hà Tây khi sát nhập và Hà Nội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Làng nghề Hà Tây hội nhập kinh tếen_US
  dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nộien_US
  dc.subjectHội nhập kinh tếen_US
  dc.subjectLàng nghềen_US
  dc.subjectHà Tâyen_US
  dc.subjectPhát triển kinh tếen_US
  dc.titlePhát triển làng nghề Hà Tây trong hội nhập kinh tế quốc tếen_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


 • 2034.pdf
  • Size : 215,4 kB

  • Format : Adobe PDF