Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15009
Title: Nghiên cứu thái độ của trẻ lang thang trên địa bàn Hà Nội đối với việc sử dụng ma tuý
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Hà Nội;Ma tuý;Trẻ em lang thang;Tệ nạn xã hội
Issue Date: 2003
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 94 tr.
Abstract: Luận văn nghiên cứu thái độ của trẻ em lang thang trên địa bàn Hà Nội đối với việc sử dụng ma tuý. Chỉ ra cấu trúc tâm lý của thái độ, làm rõ tác động xã hội - tâm lý và thay đổi thái độ của trẻ lang thang đối với việc sử dụng ma tuý. Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ lang thang nói chung và trẻ em lang thang có sử dụng ma tuý trên địa bàn Hà Nội nói riêng
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15009
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00452.pdf
  • Description : 
  • Size : 361.48 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.