Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15158
Title: Xây dựng tiêu chí đánh giá công tác quản lý của hiệu trưởng trường trung học cơ sở tại Hải Phòng
Authors: Nguyễn, Anh Thuấn
Keywords: Hiệu trưởng;Hải Phòng;Quản lý giáo dục;Trường trung học cơ sở
Issue Date: 2
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 74 tr.
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về đánh giá hoạt động quản lý của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở (THCS): giới thiệu các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài; nêu lên cơ sở khoa học về xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt động quản lý của hiệu trưởng các trường THCS (phương pháp, vai trò, chức năng, yêu cầu về đánh giá). Khái quát về giáo dục đào tạo của các trường THCS tại thành phố Hải Phòng (đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, số lượng học sinh; cơ sở vật chất, các tổ chức liên quan đến công tác quản lý của Hiệu trưởng trường THCS). Nghiên cứu và đánh giá chung về hoạt động quản lý của Hiệu trưởng trường THCS tại Hải Phòng. Đưa ra những tiêu chí đánh giá cụ thể về công tác quản lý của Hiệu trưởng trường THCS tại Hải Phòng
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15158
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2067.pdf
  • Description : 
  • Size : 322.02 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.