Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15589
Title: Xây dựng mô hình mạng IPoA phục vụ cho đào tạo
Authors: Phạm, Thị Hồng
Keywords: Mô hình mạng;Mạng IPoA;Viễn thông
Issue Date: 2005
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 141 tr.
Abstract: Khái quát sự lạc hậu bất cập của hệ thống viễn thông nước ta, xu hướng phát triển của các hệ thống viễn thông hiện đại và mục tiêu xây dựng hệ thống mạng viễn thông phục vụ cho công tác đào tạo của Khoa ĐTVT - ĐHCN. Trình bày về công nghệ IP và các ứng dụng phổ biến, tiên tiến như VoIP, VPN... Tập trung xây dựng hoàn thiện mô hình mạng IP đa truy nhập trong phòng thí nghiệm với các công nghệ khởi nguồn từ PSTN và ISDN, ADSL. Khái quát về công nghệ ATM, công nghệ chồng phủ IP trên nền ATM, phương thức hoạt động của nó. Đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình mạng IPoA tại phòng thí nghiệm, trình bày một số thực nghiệm phân tích giám sát sự hoạt động của mạng ATM, mạng IPoA, đo các thông số lưu lượng, đánh giá QoS
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15589
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00640.pdf
  • Description : 
  • Size : 425.15 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.